Ostoehdot

Verkkokaupan www.AudioCity.ee (jäljempänä Verkkokauppa) omistaja on AudioCity OÜ (rekisteritunnus 14210072), joka sijaitsee osoitteessa Kadaka tee 3a, Tallinna.

Myyntisopimuksen voimassaolo, tuote- ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista verkkokaupasta. Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on ilmoitettu tuotteiden vieressä. Hinta sisältää tavaran toimitusmaksun. Tavaran toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimituskulut näkyvät ostajalle tilausta tehdessään. Tuotteen tiedot löytyvät verkkokaupassa tuotteen vieressä. Verkkokaupassa myytävien Tavaroiden hinnat on esitetty euroina (€) Tavaran mukana ja sisältävät kaikki verot, mutta eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut lisätään tuotteen hintaan.

Tilauksen muodostaminen

Tavaran tilaamiseksi sinun tulee lisätä haluamasi tuotteet ostoskoriin. Tilauksen viimeistelemiseksi sinun tulee täyttää vaaditut tietokentät ja valita sopiva tuotteen toimitustapa. Tämän jälkeen näytöllä näkyy maksun suuruus, jonka voi maksaa pankkilinkin kautta tai muulla maksuratkaisulla. Sopimus tulee voimaan, kun maksettava summa on saapunut verkkokaupan käyttötilille. Mikäli tilattua tavaraa ei voida toimittaa tavaran loppumisen vuoksi tai jostain muusta syystä, siitä ilmoitetaan ostajalle mahdollisimman pian ja maksetut rahat (mukaan lukien tavaran toimituskulut) palautetaan viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Maksut välitetään Maksekeskus AS. Maksaminen tapahtuu Verkkokaupan ulkopuolella suojatussa ympäristössä - pankkilinkillä maksettaessa, kunkin pankin suojatussa ympäristössä ja luottokortilla maksettaessa Maksekeskus AS:n suojatussa ympäristössä. Voit maksaa Maksekeskus AS:n kautta seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Banske Bank, Pohjola, Älandsbanken, Handelsbanken, S-Pankki Oma Säästopankki, Aktia, POP Pankki, Revolut, MasterCard, VISA. Myyjällä ei ole pääsyä asiakkaan pankki- ja luottokorttitietoihin. Sopimus tulee voimaan, kun maksettava summa on saapunut verkkokaupan käyttötilille.

AudioCity OÜ on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä ja välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.

Mikäli tilattua tavaraa ei voida toimittaa tavaran loppumisen vuoksi tai jostain muusta syystä, siitä ilmoitetaan ostajalle mahdollisimman pian ja maksetut rahat (mukaan lukien tavaran toimituskulut) palautetaan viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Jos ostaja ei nouda tavaraa 30 päivän kuluessa sovitusta tavaran vastaanottamispäivästä, katsotaan ostajan rikkoneen kauppasopimusta eikä halua tavaraa. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia vahingonkorvausta (esim. tavaran varastointikulut) sekä kuittaa myyjälle aiheutuneet vahingot ostajan etukäteen maksamiin summiin.

Ostajan tulee ottaa huomioon, että AudioCityn Tavaroiden varastolaskennan teknisistä ominaisuuksista johtuen Tavaroiden varasto kuvastaa todellista tilannetta aikasiirtymällä ja voi poiketa todellisesta tilasta. Ostajan on myös otettava huomioon, että hänen haluamansa Tavarat varataan Myyjän varastosta Ostajalle vasta, kun tavarat on maksettu Ehdoissa määritellyin ehdoin ja Myyjä on laatinut Tavarasta laskun. Myyjä ei siten ole vastuussa siitä, että ostajan tilauksen alkaessa hänen pyytämiinsä tuotteisiin on merkitty "Tuote on varastossa", mutta osto-myyntitapahtuman solmimishetkellä käy ilmi, että Ostajan pyytämät tavarat ovat loppuneet Myyjän varastosta ("Out of Stock"). Jälkimmäisessä tapauksessa Myyjän ja Ostajan välistä osto-myyntitapahtumaa ei tehdä kyseisten Tavaroiden osalta, eikä Myyjä ole vastuussa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista menetyksistä. Myyjä ei myöskään ole vastuussa tilanteessa, jossa heti ostajan tavaran maksamisen jälkeen käy ilmi, että Myyjältä on loppunut Ostajan pyytämä tavara. Myyjällä on tällöin oikeus vetäytyä osto-myyntitapahtumasta, eikä ostajalla ole tällaisessa tilanteessa oikeutta vaatia myyjältä osto-myyntitapahtuman toteuttamista tai mahdollisten menetysten korvaamista. .

Toimitus

Tavarat lähetetään Suomen sisällä. Tavaran toimituskulut maksaa ostaja ja vastaavat hintatiedot näkyvät toimitustavan vieressä. Suomen sisäiset lähetykset saapuvat pääsääntöisesti ostajan ilmoittamaan määränpäähän 3-21 arkipäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta. Tavarat toimitetaan asiakkaille Smartpostin, DPD:n ja OSC:n kuriireilla.

Peruuttamisoikeus

Tilauksen saatuaan ostajalla on oikeus perua verkkokaupassa solmittu sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisoikeus ei koske, jos ostaja on oikeushenkilö. 14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattua tuotetta ei saa käyttää muulla tavalla kuin on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan todentamiseksi tavalla, joka on mahdollista tavaroiden fyysisessä testauksessa. tallentaa. Jos tavaroita on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkastamiseksi tai jos niissä on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautusmaksua tavaroiden arvon lasku. Tavaran palauttamiseksi on toimitettava peruuttamisilmoitus tuotteen ostosta sähköpostitse osoitteeseen info@audiocity.ee viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tavaran palautuskulut maksaa ostaja, ellei palautuksen syynä ole se, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tuote). Ostajan on palautettava tavara 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai todistettava, että hän on luovuttanut tavaran tavaran kuljettajalle edellä mainitun ajan kuluessa. Palautetun tavaran vastaanotettuaan verkkokauppa palauttaa ostajalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saamat maksut. Verkkokauppa voi kieltäytyä hyvittämästä, kunnes se on vastaanottanut sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai kunnes ostaja on toimittanut todisteet lähettäneensä tuotteen takaisin sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Mikäli ostaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin Verkkokaupan tarjoaman halvimman perinteisen toimitustavan, verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaiseen toimitustapaan liittyvät kulut. Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä myynnistä ja vaatia ostajalta tavaran palautus, jos tuotteen hinta verkkokaupassa on virheen vuoksi merkitty huomattavasti alle tavaran markkinahinnan. oikeus esittää vaatimus

Mikäli Ostajan palauttamat tavarat (ja/tai tavaran pakkaus) ovat huonontuneet, vaurioituneet tai vaurioituneet ja heikkeneminen/vaurio johtuu Ostajasta johtuvista seikoista, myyjällä on oikeus kuitata tavaran aleneminen. Tavaran arvoa vastaan ostajan tuotteista maksamaa ja ostajalle palautettavaa summaa. Ostaja on vastuussa tavaran arvon alenemisesta, jos arvon aleneminen johtuu tavaran käytöstä muulla tavalla kuin on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi. Voidakseen käyttää Tavaroita sallitulla tavalla Ostajan tulee käsitellä ja käyttää tavaraa vain siten, kuin se on mahdollista tavaroita ostettaessa vähittäiskaupassa.

Verkkokauppa vastaa ostajalle myytyjen tuotteiden sopimusehtojen vastaisuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä ja joka ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostaja. Ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle oletetaan, että virhe oli olemassa jo tavaran toimitushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on kumota vastaava oletus. Mikäli virhe ilmenee, ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@audiocity.fi tai soittamalla numeroon +372 523 3853. Verkkokauppa ei ole vastaa virheistä, jotka ovat ilmenneet sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle. Mikäli verkkokaupasta ostetuissa tuotteissa on virheitä, joista E-pood on vastuussa, E-pood korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen. Mikäli tavaraa ei voida korjata tai vaihtaa, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimukseen liittyvät maksut. Verkkokauppa vastaa kuluttajan valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen jäljentämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Henkilötietojen käsittely

Maksut välitetään Maksekeskus AS. Maksaminen tapahtuu Verkkokaupan ulkopuolella suojatussa ympäristössä - pankkilinkillä maksettaessa, kunkin pankin suojatussa ympäristössä ja luottokortilla maksettaessa Maksekeskus AS:n suojatussa ympäristössä. Myyjällä ei ole pääsyä asiakkaan pankki- ja luottokorttitietoihin. Sopimus tulee voimaan, kun maksettava summa on saapunut verkkokaupan käyttötilille.

AudioCity OÜ on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä ja välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.

Mikäli tilattua tavaraa ei voida toimittaa tavaran loppumisen vuoksi tai jostain muusta syystä, siitä ilmoitetaan ostajalle mahdollisimman pian ja maksetut rahat (mukaan lukien tavaran toimituskulut) palautetaan viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

. Verkkokauppa lähettää uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, jos ostaja on ilmoittanut niin halutessaan syöttämällä sähköpostiosoitteen verkkosivuille ja ilmoittanut haluavansa vastaanottaa suoramainoksia. Ostaja voi milloin tahansa kieltäytyä sähköpostiin lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjoukset sisältävän sähköpostin ohjeita.

Argumenttien ratkaiseminen

Mikäli ostajalla on verkkokaupasta valituksia, ne tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@audiocity.fi tai puhelimitse: +372 523 3853. Mikäli ostaja ja verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sopimuksella, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan Voit tutustua menettelyehtoihin ja jättää hakemuksen kuluttajariitalautakunnan kautta. Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluu ostajan ja verkkokaupan välisestä sopimuksesta aiheutuvien riitojen ratkaiseminen. Ostajan valituksen käsittely komissiossa on maksuton. Ostaja voi kääntyä Euroopan unionin kuluttajariitojen ratkaisufoorumin puoleen

Viimeksi muokattu: 08.06.2023